Make your own free website on Tripod.com
 
PROSEDUR TETAP - KEPALA KPR

  1. Meneliti dan mencocokan nama-nama Tahanan pada berita acara pengeluaran Tahanan dengan Tahanan yang akan dikeluarkan.
  2. Melepaskan kartu nama Tahanan yang bersangkutan dari papan daftar Tahanan.
  3. Melakukan penggeledahan badan dan barang bawaan Tahanan yang bersangkutan.
  4. Menyerahkan Tahanan yang bersangkutan beserta berita acara pengeluaran kepada Karupam.
  5. Karupam melakukan:
               1) Menghitung dan mencocokan berita acara pengeluaran Tahanan dengan nama dan jumlah
                   Tahanan yang bersangkutan.
               2) Mencatat nama dan jumlah Tahanan, pengawal dan jam keluar pada buku laporan.
               3) Mencatat nama dan jumlah Tahanan yang keluar pada buku pengeluaran Tahanan dan
                   ditandatangani oleh petugas pengawal.
               4) Petugas pengawal menyerahkan berita acara pengeluaran Tahanan kepada petugas portir.
                   Apabila Tahanan yang dikawal lebih dari satu, maka Tahanan yang bersangkutan dibariskan
                   dengan tertib menuju ruang portir.
  1. Petugas Portir melakukan:
               1) Meneliti dan menjaga agar jumlah Tahanan yang berada di ruang portir seimbang dengan
                   kekuatan penjagaan pada portir.
               2) Setelah yakin dengan kekuatan penjagaan di portir, petugas portir membuka pintu II dan
                   memerintahkan Tahanan masuk dengan tertib, kemudian mengunci kembali.
               3) Mencocokan, mencatat nama dan jumlah Tahanan, pengawal dan jam keluar pada buku laporan.
               4) Mencatat jumlah Tahanan yang keluar pada papan lalu lintas Tahanan.
               5) Membuka Pintu I dan memerintahkan Tahanan keluar pintu satu persatu sambil melakukan
                   penghitungan kembali.
               6) Menutup dan mengunci kembali Pintu I dengan sempurna.