Make your own free website on Tripod.com
 
PROSEDUR TETAP - PELAYANAN TAHANAN

  1. Melakukan penelitian keabsahan dari surat perintah/penetapan pengeluaran Tahanan sesuai dengan kepentingannya.
  2. Membuat berita acara pengeluaran Tahanan sesuai dengan kepentingannya untuk ditandatangani oleh Ka Rutan.
  3. Memanggil Tahanan yang bersangkutan untuk diambil teraan tiga jari tengah tangan kiri dibalik surat perintah/penetapan/berita acara pengeluaran Tahanan sesuai dengan kepentingannya.
  4. Untuk pengeluaran Tahanan yang sifatnya tetap (pengalihan jenis penahanan, penangguhan, pembebasan dari tuntutan/tuduhan, pengeluaran demi hukum, pengalihan tingkat penahanan penyidik dan pemindahan ke Lapas/Rutan lain), maka proses administrasi pengeluaran  dilakukan dengan:
               1) Dikeluarkan dari Register A, yang ditandatangani oleh Ka Rutan.
               2) Dikeluarkan dari buku ekspirasi Tahanan, yang diparaf oleh Ka Rutan.
  1. Menyerahkan barang-barang milik Tahanan yang dititipkan dalam gudang huruf "D" dan mencatat pengeluarannya pada register D.
  2. Meminta barang inventaris yang diberikan kepada Tahanan (alat makan dan tidur).
  3. Menyerahkan berita acara pengeluaran Tahanan kepada Kepala KP Rutan.