Make your own free website on Tripod.com
 
A. UMUM

  1. Pengeluaran Tahanan adalah suatu kegiatan mengeluarkan Tahanan baik untuk sementara waktu maupun yang bersifat tetap yang didasarkan pada surat perintah/penetapan penahanan yang sah.
  2. Pengeluaran Tahanan dimaksud dilakukan untuk kepentingan, sebagai berikut:
               a. Rekonstruksi.
               b. Proses peradilan.
               c. Pengalihan jenis penahanan.
               d. Penangguhan penahanan.
               e. Pembebasan dari tuntutan/tuduhan.
               f. Demi Hukum.
               g. Pengalihan tingkat penahanan penyidik.
               h. Keperluan lain yang sah.
  1. Tahanan yang dikeluarkan untuk kepentingan rekonstruksi, proses peradilan atau keperluan lain yang sah, harus sudah kembali ke Rutan selambat-lambatnya pukul 17.00 waktu setempat, kecuali ada alasan yang sah.