Make your own free website on Tripod.com
 
PROSEDUR TETAP - PELAYANAN TAHANAN

  1. Menerima hasil pemeriksaan dokter dan mencatat dalam buku Register G.
  2. Melaporkan kepada Ka Rutan tentang adanya Tahanan yang sakit dan memerlukan pengobatan lanjutan.
  3. Membuat surat pemberitahuan kepada pihak keluarga Tahanan yang sakit serta meminta izin kepada apihak yang bertanggung jawab secara yuridis untuk menahan.
  4. Mengadakan koordinasi dengan Kepala KP Rutan untuk pengawalan serta pengeluarannya.