Make your own free website on Tripod.com
 
A. UMUM

  1. Penggeledahan dilakukan dengan memeriksa badan orang, barang-barang, pekarangan/halaman atau bangunan yang berada di lingkungan Rutan.
  2. Penggeledahan terhadap orang dan barang-barang harrus dilaksanakan secara cermat dan teliti dengan tetap memperhatikan aspek Hak Asasi Manusia (HAM).
  3. Jenis penggeledahan di Rutan meliputi: penggeledahan rutin dan penggeledahan insidentil.
  4. Penggeledahan dilakukan dengan tujuan agar Tahanan tidak menyimpan atau menggunakan barang-barang terlarang di dalam Rutan yang dapat mengganggu dan membahayakan keamanan dan ketertiban.
  5. Unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penggeledahan adalah KPR.
  6. Apabila dipandang perlu pelaksanaan penggeledahan dilakukan Tim yang dibentuk Ka Rutan.